A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U-Å

Stenmix

8-25 gram
2-3 cm 
Storkøb kr.
1 kg 480,-
5 kg 1.800,-
Varenr:
1300 8519
Pris
kr. 480,-/kg
  
25-40 gram
3-4 cm
 
Storkøb kr.
1 kg 480,-
1 kg 1.800,-

Varenr:
1300 8520
Pris
kr. 480,-/kg

6-12 gram
ca. 2 cm
 
Storkøb kr.
1 kg 300,-
5 kg 900,-

Kina
Varenr:
1401 5371
Pris
kr. 300,-/kg

10-20 gram
2-3 cm
 
Storkøb kr.
1 kg 540,-
5 kg 2.100,-

Brasilien
Varenr:
1501 8871
Pris
kr. 540,-/kg

30-40 gram
3-5 cm
 
Storkøb kr.
1 kg 540,-
5 kg 2.100,-

Brasilien
Varenr:
1500 8879
Pris
kr. 540,-/kg


10-30 gram
2-4 cm
Storkøb kr.
1 kg 420,-
5 kg 1.500,-

Brasilien
Varenr:
1402 5386
Pris
kr. 420,-/kg

30-50 gram
2-5 cm
 
Storkøb kr.
1 kg 420,-
5 kg 1.500,-

Brasilien
Varenr:
1103 9031
Pris
kr. 420,-/kg

40-60 gram
3-5 cm
 
Storkøb kr.
1 kg 420,-
5 kg 1.500,-

Varenr:
1403 5894
Pris
kr. 420,-/kg

Mini agat
2-3 gram
1-1,5 cm 
Storkøb kr.
500 g 450,-
1 kg 780,-

Brasilien
Varenr:
1500 5984
Pris
kr. 900,-/kg
Mini str. 0
0,5-2 gram
0,5-1 cm 
Storkøb kr.
500 g 450,-
1 kg 780,-

Brasilien
Varenr:
1100 2491
Pris
kr. 900,-/kg
Mini str. 0
0,5-2 gram
0,5-1 cm 
Storkøb kr.
500 g 450,-
1 kg 780,-

Brasilien
Varenr:
1500 7452
Pris
kr. 900,-/kg
Mini str. 1
0,1-0,3 gram
0,5-1 cm 
Storkøb kr.
500 g 450,-
1 kg 780,-

Varenr:
1300 1183
Pris
kr. 900,-/kg
Mini str. 2
0,2-0,5 gram
0,5-1 cm
Storkøb kr.
500 g 450,-
1 kg 780,-

Varenr:
1300 1198
Pris
kr. 900,-/kg
Mini str. 3
0,5-1 gram
0,5-1 cm 
Storkøb kr.
500 g 450,-
1 kg 780,-

Varenr:
1300 1205
Pris
kr. 900,-/kg
Mini str. 4
1-4 gram
1 cm 
Storkøb kr.
500 g 600,-
1 kg 1.080,-

Brasilien
Varenr:
1500 8870
Pris
kr. 1,20/gram
Mini str. 4
1-5 gram
ca. 1 cm 
Storkøb kr.
500 g 450,-
1 kg 780,-

Udsolgt
Indien
Varenr:
1300 7539
Pris
kr. 900,-/kg
4-8 gram
1-2 cm 
Storkøb kr.
500 g 600,-
1 kg 1.080,-

Indien
Varenr:
1300 8518
Pris
kr. 1,20/gram

Sten navn: S
< S (1)      T >
Smaragd

Smaragdit
Smaragdkvarts
Smithsonit grøn
Smithsonit pink
Sneglehus
Sneglehus forstenet
Sneglehus turitella
Snekvarts
Sodalit
Sodalit i kvarts
Sodalit med granit
Solsten
Spektrolit
Spessartin
Spessartin i matrix
Sphalerit i serpentin
Spiderman
Spinel blå
Spinel i matrix
Spinel rød
Spinel sort
Spodumen
Stalakit
Staurolit
Stenmix
Stenmix flade
Stenmix XL
Stibnit
Stichtit
Stichtit serpentin
Stilbit
Stjernesten
Stonehenge
Stromatolit
Strontianit
Sugilit
Sugilit eckermannnit
Sugilit mangan
Super seven
Svovlkvarts
Svovl rå
Sølv
Søpindsvin
Søstjerne

Gå til T >